Đại lý nước Bidrico Gia Hưng Water
Công ty nước khoáng Gia Hưng

Nước uống bình chính hãng

Nước tinh khiết

Bình nước Oriwa 20L

35,000

Nước tinh khiết

Nước Satori bình vòi 19L

55,000

Nước ion kiềm

Nước Ion Gold bình 19 lít

60,000

Nước ion kiềm

Nước Ion Life bình 19 lít

68,000
60,000
68,000

Nước tinh khiết

Nước Bidrico bình 19 lít

33,000
53,000
60,000
55,000

Tin tức mới